เครื่องรีดพลาสติก (Plastic Extrusion)

การรีดพลาสติก เป็นการหลอมพลาสติกภายในเครื่องอัดรีด (Extruder) โดยอาศัยทั้งความร้อน แรงเฉือน และความดัน จากนั้นจะดันออกสู่แม่พิมพ์ (Mold) เพื่อขึ้นรูปเป็นแนวยาวตามต้องการ ดังนั้นกระบวนการนี้จึงเหมาะกับการผลิตชิ้นงานที่มีความยาวและมีลักษณะเดียวกันทั้งหมด เหมาะกับการทำท่อน้ำ รางน้ำ รางปลูกผัก รางเดินสายไฟ รางท่อแอร์ หรืออุปกรณ์โปรไฟล์ที่ใช้ทำวงกบประตูหน้าต่าง เป็นต้น

โรงงานพลาสติก เครื่องรีดพลาสติก (Plastic Extrusion)

เครื่องรีดพลาสติก (Plastic Extrusion)

เครื่องรีดพลาสติก (Plastic Extrusion)

การรีดรางปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ โดยชิ้นงานเป็นพลาสติกพีวีซี มีความหนาและลักษณะเหมือนกันทั้งเส้น โดยเครื่องจักรจะตัดรางทุกเส้นที่ความยาว 6 เมตร

เครื่องรีดพลาสติก (Plastic Extrusion)

รางปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ที่ผ่านกระบวนการขึ้นชิ้นงานด้วยเครื่องรีดพลาสติกมาแล้ว เตรียมเข้าสู่ไลน์เจาะรูและไลน์แพ็คกิ้ง

Message us