เครื่องรีดพลาสติก (Plastic Extrusion)

การรีดพลาสติก เป็นกระบวนการผลิตชิ้นงานพลาสติกที่มีลักษณะเป็นเส้น เช่น ท่อน้ำ รางน้ำ รางปลูกผัก รางเดินสายไฟ รางท่อแอร์ หรืออุปกรณ์โปรไฟล์ที่ใช้ทำวงกบประตูหน้าต่าง เป็นต้น

Thospaak

June 8, 2022

โรงงานผลิตชิ้นงานพลาสติก

โรงงานพลาสติกของเรารับผลิตชิ้นงานพลาสติกตามออเดอร์ ทั้งงานรีดพลาสพลาสติกและงานฉีดพลาสติก เช่น อุปกรณ์ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ชิ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า รางเดินสายไฟ อุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์ก่อสร้าง อุปกรณ์การเกษตร เป็นต้น

Thospaak

May 22, 2022

เครื่องฉีดพลาสติก (Injection Moulding Machine)

การฉีดพลาสติก คือกระบวนการขึ้นรูปพลาสติกที่มีลักษณะเป็นชิ้น กระบวนการโดยอาศัยกรรมวิธีการเติมเม็ดพลาสติกเข้าไปในเครื่องฉีดพลาสติก เมื่อเม็ดพลาสติกผ่านความร้อน และอ่อนตัวลงจนหลอมละลายเป็นของเหลว จากนั้นเครื่องฉีดพลาสติกจะฉีดพลาสติกเหลวเข้าไปยังแม่พิมพ์ที่ใช้สำหรับฉีดพลาสติกขึ้นรูปในแบบต่าง ๆ หลังจากนั้น เครื่องฉีดพลาสติกจะปลดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์เครื่องฉีดพลาสติก

Thospaak

May 22, 2022
Message us